นายยุทธนา กันตะบุตร ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

นายยุทธนา กันตะบุตร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงวุฒิ ช่างเจรจา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครูผู้สอน วันที่ 5 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงวุฒิ ช่างเจรจา ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices (ครูและผู้บริหาร) โรงเรียนสุจริต

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read more

นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา และ นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา

Read more