นางสาวสุมาลี มีสกุล ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวสุมาลี มีสกุล ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทบุคคล ระดับดี ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ณโรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร