ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการ แก่บุคคากรทางการศึกษา ในการป้องกันโควิด-19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

นายวีระศักดิ์ วิจิตร

Read more