โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รับการประเมินสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 18

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการ แก่บุคคากรทางการศึกษา ในการป้องกันโควิด-19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

นายวีระศักดิ์ วิจิตร

Read more