ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงวุฒิ ช่างเจรจา ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices (ครูและผู้บริหาร) โรงเรียนสุจริต

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทรงวุฒิ ช่างเจรจา
ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices (ครูและผู้บริหาร) โรงเรียนสุจริต

วันที่ 22 ตุลาคม 2564