นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา และ นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

นายทรงวุฒิ ช่างเจรจา และ นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี

ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ประจำปีการศึกษา 2564

จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง