แนะนำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
เขียว – ขาว – เหลือง
ความหมายของสีประจำโรงเรียน
สีเขียว หมายถึง ความสามัคคี
สีขาว หมายถึง ความยุติธรรม
สีเหลือง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์

*********************************************

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นตาล

*********************************************

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกแก้ว

*********************************************

คติพจน์
“เรียนดี มีวินัย เสียสละ กตัญญู”

*********************************************

ปรัชญา
อสาธุํ สาธุนา ชิเน
พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี

*********************************************

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีเด่น”

*********************************************

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายดี”

*********************************************

ที่ตั้งของโรงเรียน
70 หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
เบอร์โทรศัพท์ 035-632811

*********************************************

แผนที่ของโรงเรียน