ติดต่อเรา

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง
ที่อยู่ 70 ม.6 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ 0 3563 1733  โทรสาร 0 3563 2821
E mail : Tantischool@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/tantifc