ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ผู้ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทคลิปการสอนออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู
ผู้ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทคลิปการสอนออนไลน์.