ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

Read more

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด

Read more

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA/2564)

Read more