ลูกจ้างชั่วคราว


นางปราณีต สาระนิตย์
(ภาคพื้นดิน)

นางพยุง สุขคล้าย
(ภาคพื้นดิน)

นางพยัพ จั่นพลอย
(ภาคพื้นดิน)

นายวิชาญ แสงสว่าง
(ยาม)

นายชาญณรงค์ ภมร
(ยาม)

นายสมศักดิ์ คงการุณ
(คนสวน)

นายสันต์ บุญกล่ำ
(พนักงานขับรถ)