ลูกจ้างชั่วคราว


นางปราณีต สาระนิตย์
(ภาคพื้นดิน)

นางพยุง สุขคล้าย
(ภาคพื้นดิน)

นางพยัพ จั่นพลอย
(ภาคพื้นดิน)

นางสายชล กลิ่นหงวน
(ภาคพื้นดิน)

นายชาญณรงค์ ภมร
(ยาม)

นายวิชาญ แสงสว่าง
(ยาม)

นายชลอ สุขคล้าย
(คนสวน)

นายสันต์ บุญกล่ำ
(พนักงานขับรถ)

นายสะเทื้อน จวนสาง
(คนขับรถ)