รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม,อุตสาหกรรม)

ประกาศโรงเรียนวิเศษไ

Read more