กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

รวมจำนวนข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา
ชายหญิง
ผู้บริหาร31
ข้าราชการครู(ทุกกลุ่มสาระ)2051
ครูอัตราจ้าง41
ครูต่างชาติ11
ช่างสี 410
เจ้าหน้าที่สำนักงาน06
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการ)43
รวมทั้งสิ้น3363

 

ระดับวิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย6
คศ.123
คศ.217
คศ.329
รวมทั้งสิ้น75