โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ ” ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำโดร ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานกรรมการ นายนพดล ชาวนาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นางแสงเดือน เสือวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร และครูทินกร อเนก ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม