โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดกิจกรรมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ต่างน้อมจิตมั่น ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม