โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ ประเมินคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ ในฐานะฝ่ายบริหารและคณะครูผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอ่างทอง ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม