โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยเวลา 08.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม