โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ฉีดวัคซีนโควิด19 (Pfizer) ป้องกันโรคโควิด-19 ให้นักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันรับเปิดเทอม

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ นำโดย​ ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน​ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1- 6 ฉีดวัคซีนโควิด19​ (Pfizer) ณ โดมอเนกประสงค์​ ของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม