ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการ แก่บุคคากรทางการศึกษา ในการป้องกันโควิด-19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะศิษย์เก่ารุ่น 36 ทั้งนี้ยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท และของขวัญปีใหม่ให้กับคณะครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยมี นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ , ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม