ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ตั้งอยู่ที่ 70 ม.6 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

โทรศัพท์ 035-63 1733

โทรสาร 035-63 2821

E mail : Tantischool@gmail.com

แผนที่

เว็บเพจของโรงเรียน