นางสาวปิ่นนรี พานเข็ม และนางสาวศิริพร หงษ์ทอง ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเต้น Cover Dance

นางสาวปิ่นนรี พานเข็ม และนางสาวศิริพร หงษ์ทอง

ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเต้น Cover Dance

จากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง