ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรำเพย บุตร์ดาเลิศ (ครูผู้ฝึกซ้อม) ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง Video clip “สร้างสรรค์ปันประสบการณ์การอ่าน”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรำเพย บุตร์ดาเลิศ (ครูผู้ฝึกซ้อม)

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง Video clip “สร้างสรรค์ปันประสบการณ์การอ่าน”

วันที่ 30 กันยายน 2564