โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แจ้งว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง