โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่หายจากการติดเชื้อ Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในช่วงนี้มีความรุนแรงอย่างมาก โดยทางโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอวิเศษชัยชาญทำการตรวจ คัดกรองนักเรียนทั้งหมด พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งหมด 10 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม