นายวีรยุทธ พูลพร, นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ และนางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ด้านหุ่นยนต์

นายวีรยุทธ พูลพร, นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ และนางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล

ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic Oympiad 2020 กิจกรรม LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน