นายเสถียร บุญหนองแสง ได้รับรางวัลครูภาษาไทยยอดเยี่ยม จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

นายเสถียร บุญหนองแสง

ได้รับรางวัลครูภาษาไทยยอดเยี่ยม

จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑