โรงเรียนวิเศษไชยชสญ”ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมืองของจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานที่คัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

โรงเรียนวิเศษไชยชสญ”ตันติวิทยาภูมิ”

ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมืองของจังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานที่คัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง