นายโสภณ เอี่ยมสำอางค์ ได้รับรางวัล ครูดีศรีวิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

นายโสภณ เอี่ยมสำอางค์

ได้รับรางวัล ครูดีศรีวิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง