โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู
ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีการศึกษา 2564