นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี และนายทรงวุฒิ ช่างเจรจา ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 การประกวดเรียงความ

นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี และนายทรงวุฒิ ช่างเจรจา

ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 การประกวดเรียงความ ประจำปีการศึกษา 2564

จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง