โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน เตรียมความพร้อมหากเปิดเรียนได้ตามปกติ

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปกติ ทางโรงเรียน จึงได้ใช้เวลาช่วงดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 10 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม