การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางแสงเดือน เสือวงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนงบประมาณและบุคลากร และฝ่ายบริหาร ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศหนุนเสริม ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสมานิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีนายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเป็นประธานกรรมการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

358448682_231771623063741_6839761089912012305_n
358451592_231772043063699_2267735179305791114_n
358454942_231771853063718_2543887825906120846_n
358458390_231771983063705_9132648655446663256_n
358458847_231771389730431_4491268845787273332_n
358556961_231771646397072_5282836388974275025_n
359354612_231771593063744_2242700927124995312_n
359836729_231771559730414_1695275355214745228_n
360088438_231771916397045_8969312279385419462_n
360089637_231772386396998_70718124902194206_n
previous arrow
next arrow