กิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังนี้
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
จัดการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
และกิจกรรมอ่านทำนองเสนาะ
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
จัดการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
358437619_231682119739358_1110098361493871736_n
358446012_231682223072681_5871391626890149031_n
358450952_231682256406011_1222356090656265359_n
358454685_231682279739342_9049003628149845290_n
358457966_231682163072687_6989546033527195746_n
358461696_231682216406015_6389100917886333397_n
358705828_231682136406023_938030946532938918_n
359056895_231681973072706_1134779460250567269_n
359234329_231682206406016_3896200153212866679_n
359795119_231681943072709_8038424213020074499_n
359812110_231682236406013_6063285534200999223_n
359819041_231682266406010_6946674726388064193_n
359841258_231682146406022_3552068009348080202_n
359844295_231682186406018_1199858115174574794_n
previous arrow
next arrow