การจราจนและการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน

LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_0
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_1
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_2
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_3
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_4
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_5
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_6
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_7
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_8
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_9
LINE_ALBUM_ตำรวจพบตันติ 12.01.22_๒๒๐๑๑๘_10
previous arrow
next arrow

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ได้ให้ความรู้นักเรียนหัวข้อ “การจราจนและการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน” เช่น การปฏิบัติตามกฏจราจร และการสวมหมวกกันน็อก บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”