ตรวจ ATK ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และแม่ค้า

LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_0
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_1
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_2
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_3
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_4
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_5
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_6
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_7
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_8
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_9
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_10
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจ atk_220118_11
previous arrow
next arrow

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งานพยาบาลร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้ดำเนินการตรวจ ATK นักเรียน 2 กลุ่ม โดยนักเรียนกลุ่ม 1 คือ ตรวจ ATK ครั้งแรก (วัคซีนครบ 2 เข็ม เป็นนักเรียนกลุ่ม Online ที่จะมาเรียน Onsite จำนวน 124 คน) นักเรียนกลุ่ม 2 คือ สุ่มตรวจ 10 % ครั้งที่ 1 จำนวน 44 คน นอกจากนี้ยังได้สุ่มตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และแม่ค้าอีกเป็นจำนวน 20 คน ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”