อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_0
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_1
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_2
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_3
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_4
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_5
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_6
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_7
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_8
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_9
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_10
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_11
LINE_ALBUM_ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 27-12-64_220118_12
previous arrow
next arrow

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกับตำรวจสันติบาลจังหวัดอ่างทอง ได้จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้งจิตสำนึกให้เกิดความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย พ.ต.ต.ภูดิท วงษ์นุ่ม สว.กก.1 บก.ส. 1 บช.ส. หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอ่างทองเป็นวิทยากรหลัก มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 105 คน ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”