นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_0
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_1
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_2
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_3
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_4
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_5
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_6
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_7
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_8
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_9
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_10
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_11
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_12
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_13
LINE_ALBUM_17-12-64 สพม.นิเทศการเปิดเรียน_220117_14
previous arrow
next arrow

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้ต้อนรับนางหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางบุญประกอบ ชีวะธรรม นักวิชการศึกษาชำนาญการ และนางศรีสุคล พรมโส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะผู้นิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เนื่องในโอกาสมานิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”