ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย

ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ