ประกาศ รับสมัคร ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ #ครูผู้สอนภาษาจีน
ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องบุคลากรอาคาร 1
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 #เว้นวันหยุดราชการ