โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 นายดำรงค์ ทองคำชู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภาชี “สุนธรวิทยานุกูล” อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา