พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_0
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_1
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_2
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_3
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_4
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_5
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_6
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_7
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_8
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_9
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_10
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_11
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_12
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_13
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_14
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_15
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_16
LINE_ALBUM_29-6-65ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม_220703_17
previous arrow
next arrow