ต้อนรับครูศิลปะ นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ผอ.ดำรงค์ ทองคำชู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท ในโอกาสที่ได้มาส่ง นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา