ดร. มยุรี แพร่หลาย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้เดินทางเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปีกา พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอ่างทอง