ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู