ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา