ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู

LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_0
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_1
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_2
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_3
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_4
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_5
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_6
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_7
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_8
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_9
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_10
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_11
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_12
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_13
LINE_ALBUM_วันครู65_๒๒๐๑๒๐_14
previous arrow
next arrow

วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งในงาน ท่าน ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลพรพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี และมีคณะครูเข้ารับเกียรติบัตรครูดีศรีวิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 สายบริหาร จำนวน 1 ท่าน และสายครูผู้สอน จำนวน 8 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)