กิจกรรมทำบุญ ต้อนรับปีใหม่ ปี 2565

LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_0
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_1
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_2
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_3
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_4
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_5
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_6
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_7
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep1_๒๑๑๒๓๐_8
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_0
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_1
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_2
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_3
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_4
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_5
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_6
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_7
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_8
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_9
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_10
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_11
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_12
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_13
LINE_ALBUM_ปีใหม่ นร 29-12-64 ep2_๒๑๑๒๓๐_14
previous arrow
next arrow

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดงานวันคริสต์มาส

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (สำหรับนักเรียน กลุ่ม A) แลวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (สำหรับนักเรียนกลุ่ม B)