อบรม วPA/2564

LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_0
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_1
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_2
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_3
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_4
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_5
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_6
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_7
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_8
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_9
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_10
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_11
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_12
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_13
LINE_ALBUM_อบรม วPA 8-1-65_๒๒๐๑๒๑_14
previous arrow
next arrow

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA/2564)โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา