นางสาวกุลธิดา แซ่ลี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคัดลายมือ จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง