ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดีเด่น การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกาา 2564

Read more

นางสาวกุลธิดา แซ่ลี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคัดลายมือ จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

Read more

นักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดทำ Video Clip โครงการ “สร้างสรรค์..ปันประสบการณ์การอ่าน” ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

นักเรียนโรงเรียนวิเศ

Read more

การแข่งขัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ ( cover dance ) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1

การแข่งขัน โครงการส่

Read more