ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดีเด่น การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกาา 2564

Read more