คณะกรรมการ จังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ.

117954132_3133699956716111_20270762083207622_n
118065676_3133699140049526_3536238159818102033_n
118072489_3133699716716135_5813736908188588535_n
118072667_3133699480049492_3145604474784161933_n
118092242_3133699746716132_7411272221385161763_n
118138257_3133699126716194_7255326252296144918_n
118162402_3133698853382888_6497817167126074486_n
118182788_3133700323382741_2130958115369174147_n
118216329_3133699880049452_7900997323423443393_n
118232893_3133700046716102_7034281069872682075_n
118237890_3133700123382761_7756005263906548450_n
118303175_3133700006716106_1499283329456530966_n
118321292_3133699186716188_5307165875184746029_n
118389002_3133699653382808_768394836044657110_n
118406596_3133699800049460_7345888010922997909_n
118430533_3133698876716219_4917028727694776364_n
118579956_3133699663382807_6462508943096176118_n
118581004_3133699486716158_6429503776356426846_n
previous arrow
next arrow

คณะกรรมการ กำกับ และติดตามจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
1.นางศิริวรรณ​ ประสงค์
นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่่างทอง​
ประธานแม่บ้านมหาดไทย​
จังหวัดอ่างทอง
2.นางธีรนุช​ มุ่งมาตร
รองเหล่านายกกาชาดจังหวัดอ่างทอง
3.นายไพบูลย์​ ศุภบุญ
นายอำเภอวิเศษชัยชาญ

26 สิงหาคม 2563